Karel ČapekKarel Čapek přísluší k literární generaci, která byla poznamenaná a vyryůstala v letech první světové války. Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Pocházel z rodiny, kde otec byl lékař a byl nejmladším ze tří sourozenců. Bratr Josef se vyprofiloval jako malíř a spisovatel, sestra Helena kromě několika próz je také autorkou knihy Moji milí bratři.

Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem, překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze, studium na FF UK v Praze ukončil v roce 1915 doktorátem.

V době Čapkových vysokoškolských studií vznikla knižně publikovaná seminární práce Pragmatismus čili Filozofie praktického života. V letech 1910 ? 11 byl Karel Čapek na studijním pobytu v Paříži a v Berlíně.

Po ukončení vysoké školy byl Karel Čapek vychovatelem v hraběcí rodině Lažanských, knihovníkem v Národním muzeu, do roku 1938 pak i redaktorem v Národních listech a v Lidových novinách. Ve Vinohradském divadle působil v letech 1921 ? 23 jako dramaturg a režisér.

Karel Čapek podnikl řadu cest do zahraničí a tím získal inspiraci pro své cestopisné fejetony a prózy.

Ve své vinohradské vile organizoval Karel Čapek přátelské páteční besedy. Ženou Karla Čapka byla herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová.

Čapkovo mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo utla náhlá smrt. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic. Je pochován na Vyšehradském hřbitově.